Asfaltwerken

Asfaltwerken worden reeds zeer lang uitgevoerd. De Mesopotamiërs maakten hun baden waterdicht met asfalt, de Feniciërs hun schepen, en de Egyptenaren legden asfaltblokken langs de Nijl om erosie te voorkomen. Vanaf de 20e eeuw wordt asfalt vooral gebruikt in asfaltbeton, dat als wegdek moet dienen. Asfalt bestaat uit steen, zand en vulstof. Dit mengsel wordt samengehouden door de bindstof bitumen.

Dirk Vanhullebus bvba specialiseert zich in asfaltwerken over gans Vlaanderen en België voor parkings en bedrijfsterreinen, bij landbouwbedrijven, in hangars en stapelruimtes.

Referenties

Onderstaand 2 realisaties in Seneffe:

31000 m² buitenoppervlakte


14750 m² binnen in onderstaand gebouw naast het kanaal.