Grondwerken

Hieronder vindt u een greep van de grondwerken die Dirk Vanhullebus bvba met de nodige vakkennis en precisie uitvoert:

  • Nivellering van terreinen
  • Afvoeren van grond en verontreinigde grond naar erkende centra
  • Plaatsen van onderfunderingen, funderingen en wegverhardingen
  • Aanleg van vijvers, zwembaden, waterreservoirs en bufferbekkens
  • Graven van sleuven en plaatsen van alle rioleringen (beton, grés en pvc buizen).
  • Het plaatsen van watergreppels, boordstenen,...