top of page
grondwerken

Grond- en graafwerken op privé- en openbaar terrein in Vlaanderen

Grondwerken voor bouw- en infrastructuurprojecten

Zowel de bouw van een woning als de aanleg van een weg vergt heel precieze grondwerken voor de juiste positionering, afwatering en alle daaropvolgende werkzaamheden. Sinds jaar en dag stellen particuliere bouwheren maar ook bedrijven en overheidsinstanties een groot vertrouwen in ons voor deze belangrijke fase in de realisatie van hun bouw- of infrastructuurproject.

 

Vanhullebus Grond- & Asfaltwerken is dan ook uw partner bij uitstek voor het bouwrijp maken van gelijk welk terrein.

Anchor 1

Hier vindt u een bondig overzicht van onze grondwerken.

Afgraven van de grond

Afvoer van (verontreinigde) grond

Nivellering van het perceel of terrein

Graafwerken voor funderingen en verhardingen

Sleuven graven voor riolering en andere nutsvoorzieningen

Aanbrengen van (onder)funderingen, wegverhardingen

Plaatsing van buizen in pvc, beton, gres

grondwerken

Grondwerken voor zwembaden en een goed waterbeheer

Naast bovenstaande werkzaamheden is ons bedrijf uw aanspreekpunt voor zeer specifieke grondwerken. Zo voeren wij graafwerken uit voor de aanleg van zwembaden, zwemvijvers en siervijvers. Ook van waterreservoirs en bufferbekkens voor beroepssectoren die veel water nodig hebben. Denk maar aan de land- en tuinbouwers.


Daarnaast dragen we bij tot de algemene waterhuishouding. We graven greppels waar de omgeving wel eens blank komt te liggen bij hevige regenval. We zorgen eveneens voor het onderhoud van sloten en beken met de nodige oeverversteviging en de plaatsing van boordstenen.

Op zoek naar een aannemer voor grondwerken in regio Beernem?

Bel of mail naar Vanhullebus Grond- & Asfaltwerken voor de bespreking van uw opdracht!
bottom of page